onsdag den 4. november 2009

Winter habitation experiment in december


In short: We're starting up with winter habitation experiments again. Between Christmas and New Years Eve four houses will be lived in 100% medieval style.
Right now the houses are being prepared, wall and bed hangings being made and warm winter clothes made, including mittens in needlebinding (more about this a little later)

Optælling og reparationer

Den store årlige optælling og genregistrering af dragterne er i fuld gang. Alt tøj med skader er bragt op på systuen, og der forestår et større reparationsarbejde over vinteren.
Der er registreret og dokumenteret slidskader på udvalgte dragter og der bliver udgivet rapporter herom senere.
Der skal bestilles nye stoffer og garn til farvning, lagrene er næsten brugt op.
Vinteren skal også bruges til at gennemgå vores mønstre, med henblik på at få en endnu bedre reference til bl.a. de arkæologiske kilder.